Leikepatruljer

Skrevet .

Leikepatruljen har som mål å få barn til å bevege seg mer i løpet av skoledagen gjennom leik i friminuttene. De eldre elevene blir kurset til å kunne føre egne Leikepatruljer.

Etter kurset er det disse lederne for Leikepatruljene sin oppgave å sette i gang for de yngre skoleelevene. De skal skape mer liv i skolegården – både fysisk og sosialt.

Ålesund kommune gjennomfører opplegget i samarbeid med LFF (Landslaget Fysisk Fostring) og Dansk Skoleidræt. Det er en norsk versjon av Leikepatruljen som nå innføres ved ålesundskolene.

Ålesund kommune er prosjektkommune for Leikepatruljen i Norge.

Se også