Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skoleturer for ungdomstrinnet

Skoleturer er turer/ekskursjoner som arrangeres av skolen som en del av oppæringen. Det kan ikke kreves betaling for aktiviteter som er en del av oppæringen.

Mobbing

"Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” Dette følger av opplæringsloven § 9a-1.

Leirskole

Leirskoleopplæring for elevene i grunnskolen er hjemlet i opplæringsloven.

Leikepatruljer

Leikepatruljen har som mål å få barn til å bevege seg mer i løpet av skoledagen gjennom leik i friminuttene. De eldre elevene blir kurset til å kunne føre egne Leikepatruljer.

Bibliotektjenester

Skolebiblioteket skal bidra til å utvikle leseferdigheter, utjevne sosiale og digitale skiller og fremme personlig vekst hos den enkelte elev.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119