Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skolebytte

Foreldre kan, etter Opplæringsloven §8.1, søke sine barn inn ved en annen skole i kommunen enn det barnet sokner til etter kommunale forskrifter.

Se retningslinjer for skolegang ved annen skole enn den man sokner til

GRUNNSKOLEN

Dersom foresatte ønsker å skrive sitt barn inn ved annen skole enn den barnet sokner til, gis det mulighet til dette.

Søknad skal sendes til den skolen det søkes om plass ved. Rektor/virksomhetsleder for den aktuelle skolen vurderer om eleven kan tas inn ved skolen innenfor de ressursene skolen disponerer og fatter vedtak i saken.

Ev. skyssutgifter dekkes av foresatte.

Søknad for GRUNNSKOLEN

Det vil være en forutsetning at søknad om skolegang utenom egen skolekrets leveres innskrivingsskolen samtidig med innskriving av eleven.

Som hovedregel skal alle elever som flytter til annen skolekrets innen kommunen, skifte skole pr. flyttedato. Det utskrives flyttemelding etter fastsatte prosedyrer. Elever som ønsker å fortsette ved samme skole ut skoleåret, må det søkes om det. Ev. skyssutgifter dekkes av foresatte fra første dag.

Søknadsskjema

Søknad om skolegang ved annen skole enn man sokner til.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119