Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning innebærer at foreldrene selv underviser egne barn.

Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen i samarbeid med foreldrene og kan også kalle barnet eller ungdommen inn til spesielle prøver. Dersom lovens krav til hjemmeundervisningen ikke oppfylles, skal kommunen kreve at barnet begynner i skole.

Målgruppe

Foreldre til elever i grunnskolen som ut fra ideologiske og/eller religiøse/livssynsmessige grunner anser hjemmeundervisning som det beste for barna.

Kriterier

Det kreves ikke formell pedagogisk kompetanse. Innholdet i undervisningen må følge bestemmelser gitt i opplæringsloven med forskrifter. Privat hjemmeundervisning må avgrenses mot skolevirksomhet. Dersom man underviser andres barn, er det skolevirksomhet som må godkjennes av departementet.

Pris

Kommunen plikter ikke å holde elevene med lærebøker og undervisningsmateriell når de mottar hjemmeundervisning. Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon fra kommunen. Elever som mottar hjemmeundervisning, har ikke rett til spesialundervisning.

Lover og retningslinjer

Opplæringslova §§ 2-1, 2-13 og 14-2

Om søknadsprosessen

Du melder skriftlig fra til kommunen om at du skal starte med hjemmeundervisning. Ta eventuellt kontakt med skolen du kretser til.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119