Grunnskoleopplæring (voksne)

Skrevet .

Har du behov for å fullføre eller  forbedre din grunnskoleopplæring tilbyr Ålesund voksenopplæringssenter kvalifisering til videregående skole i fem fag pluss IKT. Opplæringen tilpasses dine behov og læringsmål.

Dette gjelder de som ikke får tilfredsstillende utbytte av et ordinært opplæringstilbud, eller som har opplæringsbehov knytta til habilitering/rehabilitering på grunn av sykdom eller skade. De som ikke får tilfredsstillende utbytte av et ordinært opplæringstilbud, kan også ha rett på spesialundervisning.

Retten til spesialundervisning gis gjennom sakkyndig vurdering fra PPT, eller tilsvarende andre ved akutt behov pga sykdom.

Kommunen skal gi tilbud til voksne med:

Søknadskjema

Søknadskjema for alminnelig grunnskoleopplæring for voksne.

Søknadskjema for spesialundervisning innen grunnskoleopplæringa for voksne.