Broen

Skrevet .

Broen gir et fullverdig dagtilbud til en gruppe ungdommer mellom 16 og 19 år som av ulike grunner ikke har et tilbud i skolen eller arbeidslivet. Måler er at ungdommene gjennom opplegget ved  Broen skal få hjelp til å komme tilbake til skolen, eller finne en praksisplass/arbeidsplass.

Tiltaket er lokalisert til eget lokale på Vegsund. Der er det fagproduksjon med tett voksenkontakt og veiledning.  I tillegg følger Broen følger opp brukeren i andre hjelpetiltak eller praksisplasser for å sikre god kontinuitet i forhold til målsetningen.

Hovedaktivitet er fagproduksjon i Broens lokaler. I tillegg legges det til rette for at brukeren kan få undervisning i enkelte fag med eksamen som målsetning i pedagogisk verksted. Hovedmålet er å formidle ungdommen videre til arbeidspraksis i ordinære bedrifter, og å klargjøre ungdommen til å komme tilbake til skolen. Tett oppfølging over lang tid ved behov.

Pedagogisk verksted skal lette og styrke ungdommen på veien tilbake til videregående opplæring. Ungdommene skal i tillegg kunne få delta i mestringskurs som gir kompetanse innenfor et motiverende felt som klatring, fridykking maritime aktiviteter.

Broen er et frivillig tilbud med fokus på ungdommens interesser og mål. Les mer om Broens mål og tilbud på nettsiden deres.