Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Broen

Broen gir et fullverdig dagtilbud til en gruppe ungdommer mellom 16 og 19 år som av ulike grunner ikke har et tilbud i skolen eller arbeidslivet. Måler er at ungdommene gjennom opplegget ved  Broen skal få hjelp til å komme tilbake til skolen, eller finne en praksisplass/arbeidsplass.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119