Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Alternativ opplæring - (Stafsethneset)

Alle grunnskoleelever på niende og tiende trinn i Ålesund kommune som søker andre opplæringsmuligheter enn ungdomsskolen kan tilby.

Broen

Broen gir et fullverdig dagtilbud til en gruppe ungdommer mellom 16 og 19 år som av ulike grunner ikke har et tilbud i skolen eller arbeidslivet. Måler er at ungdommene gjennom opplegget ved  Broen skal få hjelp til å komme tilbake til skolen, eller finne en praksisplass/arbeidsplass.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119