Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Grunnskoleopplæring

Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og barna starter på skolen når de er 6 år. Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende fellesskole.

Voksenopplæring

Ålesund voksenopplæring gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne, herunder spesialundervisning, samt logopedi til barn i grunnskolealder og barn før opplæringspliktig alder.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119