Skolefri - Permisjon fra opplæring

Skrevet .

I det kommunale skolene i Ålesund kommune er det rektor ved den enkelte skole som har fullmakt til å innvilge permisjonssøknader.

Når kan elevene få permisjon?

Se reglement for fritak/permisjon fra skolen.

Se skoleruta

Forutsetning for permisjon

Forutsetning for permisjon vil være at foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstida, og at barna etter permisjonen er á jour med det klassen / gruppen har arbeidet med i permisjonstiden.

Søk om permisjon

Søknad om fritak / permisjon fra skolen skal sendes vedkommende skole senest fire uker før elevens aktuelle permisjon starter.

Gå til søknadskjema for permisjon fra opplæring (skolefri).