Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skolefri - Permisjon fra opplæring

I det kommunale skolene i Ålesund kommune er det rektor ved den enkelte skole som har fullmakt til å innvilge permisjonssøknader.

Når kan elevene få permisjon?

Se reglement for fritak/permisjon fra skolen.

Se skoleruta

Forutsetning for permisjon

Forutsetning for permisjon vil være at foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstida, og at barna etter permisjonen er á jour med det klassen / gruppen har arbeidet med i permisjonstiden.

Søk om permisjon

Søknad om fritak / permisjon fra skolen skal sendes vedkommende skole senest fire uker før elevens aktuelle permisjon starter.

Gå til søknadskjema for permisjon fra opplæring (skolefri).

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119