Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fritak fra religionspregede arrangement

Elever skal etter skriftlig melding fra foresatte få fritak fra de deler av undervisningen som foresatte eller eleven ut fra egen religion eller livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende. 

Skolefri - Permisjon fra opplæring

I det kommunale skolene i Ålesund kommune er det rektor ved den enkelte skole som har fullmakt til å innvilge permisjonssøknader.

Hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning innebærer at foreldrene selv underviser egne barn.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119