Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Tilskudd til helse- og sosialformål (lag og organisasjoner) (søknadskjema)

 

Her finner du søknadskjema

Søknadsfristen er 29. mars.


Krav til søknaden:

  • Beskriv laget/organisasjonen som søker på midlene.
  • Beskriv hva de omsøkte midlene skal brukes til.
  • Send med budsjett for tiltaket.

Husk å legge ved siste årsberetning med regnskap for fjoråret og budsjett for inneværende år.

Ansvar

Helse og velferd

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119