Skjema

Skrevet .

Velg skjemakategori

 

Om digitale- og papirskjema

De fleste skjema er foreløpig manuelle og må fylles ut og sendes inn enten på e-post eller papir. Digitale skjema skal som regel sendes inn elektronisk, men av personvernhensyn må enkelte av dem skrives ut og sendes som papirpost.

For noen digitale skjema er det valgfritt å logge seg inn, mens for andre kreves det innlogging enten med e-postadresse og passord eller ID-porten (eller en organisasjons e-postadresse for de som søker på vegne av en organisasjon). Fordelene med innlogging er at du kan lagre skjemaet underveis i utfyllingen, og du kan finne igjen alle “Mine skjema”.  Enkelte skjema som inneholder sensitive opplysninger kan ikke lagres. 

Merk at dersom du logger inn med både e-postadresse og med ID-porten, vil du få to brukerkontoer. Det er per i dag ikke mulig å slå disse to sammen.

pdfVeiledning - slik logger du inn på digitale skjema.