Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (søknadskjema)

Forflytningshemmede kan søke om særskilt parkeringstillatelse. Dette er bestemt gjennom Samferdselsdepartementets forskrift 15. Mars 1994 nr.222 om parkering for forflytningshemmede,endret 31.mai 1996 og 17. November 1999.

Merk at også en legeerklæring skal fylles ut og legges ved.

Skjema

pdfSøknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Legeerklæring

Denne legeerklæringen skal være et vedlegg til søknaden om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Legeerklæring skal være fylt ut og vedlagt sammen med et passfoto når søknadsskjemaet sendes inn.

pdfLegeerklæring til søknad om parkeringstillatelse

pdfKriterier og veiledning til søknad om HC-kort


Se også

Statens vegvesen om ordningen

Ansvar

Veg, anlegg og park

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119