Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Feilmelding veilys

Ved hjelp av et nettbasert kart kan du melde fra om du ser feil eller mørke veilys. Her vil du også enkelt kunne få oppdatert informasjon om innmeldte feil og status på feilretting.

Dette kartbaserte websystemet, som er bygd på Google Maps, er svært enkelt å bruke.

Systemet viser et digitalt kart over alle kommuner i Mørenett sitt område der alle veilys er synlige. Ved hjelp av fargekoder gir kartet en god oversikt over status på det enkelte veilys.

Feilmelding gis enkelt ved å markere gjeldende veilys, fylle ut skjemaet som dukker opp på skjermen, og trykke send.

Meld om feil ved veilys her.

Private veier

 

Ålesund kommune drifter mange veilys på private veier, men ikke alle.

Dersom det er feil på et privat lys, må en vanligvis kontakte et elektriker firma eller bestille tjenesten selv fra den som leverer tjenestene til Ålesund kommune, BKK.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119