Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Brøyting avtale for privat veg - brøyteavtale (søknadskjema)

Søknadsfrist for å søke om brøyteavtale er 15. september.

 
Alle punktene i skjemaet skal fylles ut og det skal være vedlagt kart som viser den aktuelle strekningen/plassen som ønskes brøytet.
 
Kartet fås ved henvendelse til Servicetorget, tlf. 70 16 20 00 eller Ålesund kommune sin kartfunksjon.
 
Innsendte søknader vil bli vurderte etter søknadsfristen. Det vil bli foretatt befaring på alle veger før de får søknaden innvilget eller avslått.

Se også

Om tjenesten brøyting

Ansvar

Veg, anlegg og park

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119