Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Gravemelding (søknadskjema)

Søknaden skal inneholde: Situasjonskart 1 :500 hvor arbeids­-/graveområdet er inntegnet samt arbeidsvarslingsplan med forslag til skilting og sikring. Arbeidsvarslingsplan kan utarbeides av vegholder mot gebyr.

Skjemaene er i regneark-format på grunn av den videre saksbehandlingen.

Loggbok og ferdigmeldingskjema skal innleveres til vegholder (kommune) etter ferdigstilt graving i kommunal vegareal.

Ved ethvert arbeid skal gjeldende område gjennomgås for fremmede arter. Analyse og tiltaksplan for fremmede arter fylles ut og leveres sammen med gravemelding, når arbeidet er innenfor eller i nærheten av et offentlig areal

xlsGravemeldingsskjema søknadskjema

xlsxLoggbok

xlsxFerdigmeldingskjema

pdfAnalyse og tiltaksplan for fremmede arter

Utfyllt skjema(er) sendes til 

Postadresse: Ålesund kommune, VH Veg anlegg og park Postboks 1521, 6025 ÅLESUND

Behandlingstid er på ca 3 virkedager.

Se også

Om tjenesten gravetillatelse og gravemelding

Ansvar

Veg, anlegg og park

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119