Arbeidstillatelse og midlertidige skiltvedtak (søknadskjema)

Skrevet .

Last ned skjema for arbeidstillatelse som også benyttes for søknad om midlertidige skiltvedtak.

ods Arbeidstillatelse_.ods

pdf Arbeidstillatelse_.pdf

xls Arbeidstillatelse_.xls

Bestiller er ansvarlig for at vegtrafikkloven, håndbok 051 Arbeidsvarsling og politivedtekter følges.

Kopi av arbeidstillatelse, kart og varslingsplan skal være tilgjengelig på arbeidsstedet.

Skjemaet sendes til

Se også

Om tjenesten arbeidstillatelse og midlertidige skiltvedtak

Ansvar

Veg, anlegg og park