Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Arbeidstillatelse og midlertidige skiltvedtak (søknadskjema)

Last ned skjema for arbeidstillatelse som også benyttes for søknad om midlertidige skiltvedtak.

ods Arbeidstillatelse_.ods

pdf Arbeidstillatelse_.pdf

xls Arbeidstillatelse_.xls

Bestiller er ansvarlig for at vegtrafikkloven, håndbok 051 Arbeidsvarsling og politivedtekter følges.

Kopi av arbeidstillatelse, kart og varslingsplan skal være tilgjengelig på arbeidsstedet.

Skjemaet sendes til

Se også

Om tjenesten arbeidstillatelse og midlertidige skiltvedtak

Ansvar

Veg, anlegg og park

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119