Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Avløp - Utslippstillatelse - Ferdigmelding av private avløpsanlegg

Dette er et digitalt skjema som skal brukes til ferdigmelding av anlegg der det er gitt utslippstillatelse (private anlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett).

Ferdigmelding av private avløpsanlegg

Målsatt skisse/kart av anlegget og ledningstrase med dimensjon på ledninger skal vedlegges.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119