Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fettutskiller - Årsrapport

Det skal sendes inn årsrapport på alle fettutskillere innen 1. mars påfølgende år. Det skal leveres én årsrapport per fettutskilleranlegg.

Årsrapport for fettutskiller.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119