Bål - Brenning av avfall i småovner og åpen brenning (Dispensasjonssøknadskjema)

Skrevet .

Digitalt søknadskjema som benyttes ved  ”Søknad om dispensasjon fra § 4 i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner”.

Dispensasjonssøknad for brenning av avfall i småovner

Ansvar

Vann, avløp og renovasjon