Avløp - Sanitæranlegg (ferdigmelding - registreringsskjema)

Skrevet .

Dette er et  digitalt skjema som skal brukes til ferdigmeldinger av søknader om sanitærabonnement som er meldt før VA-entreprenørportalen ble satt i drift.

Ferdigmelding av sanitæranlegg.

Ansvar

Vann, avløp og renovasjon