Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fettutskiller - Søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann / registrering av fettutskiller

Dette er et digitalt skjema som skal sendes inn elektronisk.

Ved utslipp av fettholdig avløpsvann fra matproduksjon/matservering i næringsvirksomhet, skal fettutskiller monteres. 

pdfSe forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Ålesund kommune.

Søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann – registrering av fettutskiller.

 

Ansvar

Vann, avløp og renovasjon

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119