Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Oljeutskilleranlegg - Søknad om utslipps/ påslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann

Søknad om utslipps/ påslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann (Digitalt skjema som skal sendes inn elektronisk).

Skjemaet benyttes ved søknad om nyetablering eller utskifting av oljeutskillere i henhold til forurensningsforskriften kapittel 15 eller 15A-4.

Følgende er obligatoriske vedlegg.

1)      Dimensjonering:

  • Antall vaskeplasser, spylekraner, bilvaskemaskiner etc med dimensjonert vannforbruk
  • Vurdering av type oljeprodukter som skal avskilles
  • Våtvolum på sandfang og oljeutskiller

2)      Produktbeskrivelse, tekniske data:

  • Beskrivelse av valgt anlegg på grunnlag av dimensjonering

3)      Situasjonskart/ ledningskart påført:

  • Oljeutskilleranleggets (sandfang, oljeutskiller, prøvetakingskum) beliggenhet i forhold til bygninger
  • Avløpsledning fra oljeutskilleranlegget til tilknytningspunkt på offentlig spillvannsledning

Ansvar

Vann, avløp og renovasjon

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119