PPT - Melding om behov for fornyet sakkyndig vurdering - førskole

Skrevet .

Meldeskjemaet benyttes for barn i førskolealder som har spesialpedagogisk hjelp og hvor den sakkyndige vurderingen er i ferd med å løpe ut. Foresatte og barnehage vurderer det slik at barnet har fortsatt behov for et spesialpedagogisk tilbud.

Digitalt skjema for melding om behov for fornyet sakkyndig vurdering.

Ansvar

PPT