Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

PPT - Melding om behov for fornyet sakkyndig vurdering - førskole

Meldeskjemaet benyttes for barn i førskolealder som har spesialpedagogisk hjelp og hvor den sakkyndige vurderingen er i ferd med å løpe ut. Foresatte og barnehage vurderer det slik at barnet har fortsatt behov for et spesialpedagogisk tilbud.

Digitalt skjema for melding om behov for fornyet sakkyndig vurdering.

Ansvar

PPT

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119