PPT - Melding om behov for fornyet sakkyndig vurdering - grunnskole

Skrevet .

 Meldeskjemaet under benyttes for elever som har spesialundervisning og hvor den sakkyndige vurderingen er i ferd med å løpe ut.

Det er skolen som fyller ut skjemaet v/rektor.  Skjemaet benyttes der skole og foresatte vurderer at eleven har fortsatt behov for spesialundervisning.

Melding sendes til PPT innen 1. oktober året før sakkyndig vurdering utløper.

docPPT_Fornyet_melding_individsak.doc

odtPPT_Fornyet_melding_individsak.odt

pdfPPT_Fornyet_melding_individsak.pdf

Ansvar

PPT