Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

PPT - Melding om behov for fornyet sakkyndig vurdering - grunnskole

 Meldeskjemaet under benyttes for elever som har spesialundervisning og hvor den sakkyndige vurderingen er i ferd med å løpe ut.

Det er skolen som fyller ut skjemaet v/rektor.  Skjemaet benyttes der skole og foresatte vurderer at eleven har fortsatt behov for spesialundervisning.

Melding sendes til PPT innen 1. oktober året før sakkyndig vurdering utløper.

docPPT_Fornyet_melding_individsak.doc

odtPPT_Fornyet_melding_individsak.odt

pdfPPT_Fornyet_melding_individsak.pdf

Ansvar

PPT

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119