Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

PPT - Melding om behov for logopedhjelp - grunnskole

Meldeskjemaet benyttes for elever som har behov for direkte logopedhjelp, og der skolen i samråd med foresatte vurderer at det ikke er andre hjelpebehov som tilsier at det utarbeides en sakkyndig vurdering.

Skjemaet kan fylles ut av foresatte og/eller i samarbeid med skolen.

Skolen skal før tilmelding kartlegge eleven med Språk 6-16 (Bredtvedt kompetansesenter) og kopi av  protokollen skal legges ved meldingen.

pdf PPT_Meldeskjema_behov_for_logopedhjelp.pdf

odt PPT_Meldeskjema_behov_for_logopedhjelp.odt

doc PPT_Meldeskjema_behov_for_logopedhjelp.doc

Ansvar

PPT

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119