Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

PPT - Melding om behov for programvare/PC fra NAV - grunnskole

Meldeskjemaet fylles ut av skolene i Ålesund.

doc PPT Meldeskjema NAV

odtPPT Meldeskjema NAV i odt-format

pdfPPT Meldeskjema NAV i pdf-format

Det benyttes for elever som har behov programvare for sine lese og skrivevansker, og der skolen i samråd med foresatte vurderer at det ikke er andre hjelpebehov som tilsier at det utarbeides en sakkyndig vurdering.

Skolen skal før tilmelding kartlegge eleven med lese- og skriveprøver og gjennomføre LOGOS. Detaljert testprotokoll og fullstendig LOGOS-rapport legges ved meldingen sammen med utfylt standardsøknad til  NAV i original.

Ansvar

PPT

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119