Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Grunnskoleopplæring (voksne) - spesialundervisning (Søknadskjema)

Særskilt tilpassa grunnopplæring (spesialundervisning). Retten til særskilt tilpassa opplæring på grunnskolens område er knyttet til sakkyndig vurdering.

Søknadsskjema for spesialundervisning (voksne over 16 år) ligger på nettsidene til Ålesund voksenopplæring.

 

Søknaden sendes Ålesund voksenopplæringssenter
Parkgt 11, 6003 Ålesund

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119