Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skolefritidsordning (SFO)

På Oppvekstportalen finner du digitale skjema for SFO.

Der kan du søke om:

  • Opptak - Søknadsfrist er lagt til ca medio februar hvert år. Skolen gir skriftlig melding om opptak til foresatte i løpet av mars/april.
  • Oppsigelse
  • Fortsatt plass
  • Permisjon
  • Endre opphold
  • Overflytting

Slik søker du

Gå til Oppvekstportalen velg  "søk SFO".

  • Du skal IKKE LOGGE INN for å søke plass eller søke om overflytting, men søknaden må inneholde e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.
  • Ved søknad om overflytting, må ny søknad registreres.
  • Tar du imot ny plass, vil eksisterende tilbud bli slettet.
  • Når du har sendt søknaden, vil du innen kort tid motta e-post.

Se også

Om tjenesten SFO

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119