Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Helse- og omsorgstjenester (søknadskjema)

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema)

Hvis du ikke kan bruke digitalt skjema kan du få tilsendt et papirskjema i posten eller en pdf-fil på e-post. Dette får du ved å ta kontakt med Servicetorget på tlf.70 16 20 00 eller på e-post:

Dette søknadskjemaet skal brukes når du skal søke på følgende helse- og omsorgstjenester:

 • Institusjon, langtidsopphold
 • Institusjon, dagplass
 • Institusjon, korttidsplass
 • Rehabilitering
 • Bistand i hjemmet (hjemmetjeneste)
 • Psykisk helsetjeneste
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgslønn
 • Bokollektiv
 • Avlastning for pårørende
 • Støttekontakt
 • Etterskoletidsordning (ESTO) og sysselsetting

Ansvar

Tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester kan svar på spørsmål knyttet til å fylle ut søknaden.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119