Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Legat (søknadsskjema)

Søknadsfrister

  • For legat til arbeid for eldre og økonomisk vanskeligstilte i Ålesund er søknadsfristen vanligvis i november.
  • Fond for ferie- og fritidstiltak for funksjonhemma og miljøtruede barn og ungdom har vanligvis søknadsfrist 5. mai, men dette vil også bli annonsert årlig. Se søknadsskjema for feriefondet

Se også

Oversikt over ulike legater

Ansvar

Team helse og velferd

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119