Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Samtykkeerklæring - utveksling av taushetsbelagte opplysninger (skjema)

Det er nødvendig med en samtykkeerklæring ved utveksling av taushetsbelagte opplysninger i forbindelse med samabeid om kommunale tjenestetilbud.

Et informert samtykke innebærer at du:

  • har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles
  • vet hvordan opplysningene skal brukes og konsekvensene av dette
  • er kjent med at det ikke skal utveksles flere opplysninger enn det som er nødvendig
  • er kjent med at du kan nekte at opplysninger om spesielle forhold utveksles, eller at spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger.

pdf Samtykkeerklaering-utveksling-av-taushetsbelagte-opplysninger.pdf

Gjelder helse og omsorgstjenester i Ålesund kommune.

AnsvaR

Tildelingskontoret for helse og omsorgstjenester

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119