Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Søknad om boligtilskudd til tilpasning

Kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne for å få tilrettelagt sin bolig slik at de fortsatt kan bo i sin egen bolig.

Tilskuddet kan brukes til enkle tiltak som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til en funksjonsnedsettelse.

Tilpasningen må være hensiktsmessig, fungere over tid og ha sammenheng med funksjonsnedsettelsen.

For mer informasjon og søknad: Boligtilskudd til tilpasning

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119