Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Søknad om utbedringslån (Husbanken)

Kan gis ved langvarige problemer med å finansiere egen bolig, refinansiering for å beholde egen bolig, eller nødvendig utbedring av bolig.

Boligen skal være egnet, nøktern og dekke husstandens rimelige boligbehov.

For mer informasjon og søknad: Startlån og tilskudd til etablering

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119