Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Eiendomsskatt - søknad om nedsettelse av skatt

Personer som på grunn av en varig situasjon med sykdom, invaliditet, rusproblematikk eller lignede årsaker har problemer med å betale sin skatt kan søke om nedsettelse. Ålesund bystyre har i budsjettvedtak for 2015 uttalt følgende:

"Bystyret viser for øvrig til eigedomsskattelovas § 28 som gir hjemmel for å søke om nedsettelse eller ettergivelse av utliknet eiendomsskatt, f.eks. minstepensjonister og andre med inntekt mindre enn 2G (grunnbeløpet i folketrygden)."

docSøknad om nedsettelse av eiendomsskatt

pdfSøknad om nedsettelse av eiendomsskatt

Søknaden sendes til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119