Konsesjon ved erverv av fast eiendom (egenerklæring og blankett)

Skrevet .

Søknad om konsesjon skal fremmes innen 4 uker etter at erverver fikk hand om eiendommen, dvs. 4 uker etter at bindende kjøpsavtale er inngått. Søknadene behandles fortløpende.

Bekreftelse på registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet vil bli sendt til e-post adressen som er oppgitt på skjemaet ved innsendelse. Gjør oppmerksom på at skjemaet må ha original signatur.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom:
Blankett 360 B.

Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom: Blankett 359 B.

Begge kan hentes på internettadresse http://www.slf.dep.no/ gå til ”skjema”.

Søknad sendes til

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund - eller leveres til servicetorget i Rådhuset.

Se også

Om tjenesten konsesjon ved erverv av fast eiendom

Ansvar

Kart og oppmåling | Statens landbruksforvaltning