Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Byggeskjema (e-skjema eller standardblanketter)

Vi ser helst at du bruker e-skjemaer i plan- og byggesaker. Gjennom den nasjonale løsningen ByggSøk kan du sende byggesøknader elektronisk til oss, men papirskjema kan også benyttes.

Ekstern lenke til standardskjemaer

Papirskjema skal til:
Ålesund kommune, VH plan og bygning, postboks 1521, 6025 ÅLESUND

Du må logge inn for å bruke e-skjema. Veiledning får du underveis mens du fyller ut.

Søk elektronisk med ByggSøk

Ved henvendelse til Servicetorget i Ålesund rådhus i første etasje kan du bestille kart og lister over naboer som skal varsles.

Se også

ByggSøk - elektronisk byggesøknad | Veiledning ByggSøk

Ansvar

Plan og bygning

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119