Bolig med heldøgnsbemanning (søknadskjema)

Skrevet .

Bolig med heldøgnsbemanning er et tilbudet for personer med eksempelvis psykisk lidelse, fysisk funksjonssvikt, rusproblemer, psykisk utviklingshemming eller eldre med særlige hjelpebehov.

pdfSøk om bemannet bolig (skjema for digital utfylling

pdfSøk om bemannet bolig (skjema for manuell utfylling)

Ansvar

Helse og velferd