Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Eiendom - Sammenslåing (skjema)

Ved krav om sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter vær oppmerksom på følgende:

Matrikkelforskriften § 43. Sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter beskriver at følgende dokumenter vedlegges kravet om sammenslåing:

a) Kart over grenser og grensemerker for de matrikkelenheter eller grensestrekninger som saken gjelder.
b) Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet.
c) Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen. Evt. skylddelingsforretning, jordskiftesak.

pdf Sammenfoyning-skjema-eiendom.pdf

odt Sammenfoyning-skjema-eiendom.odt

Se også

Om tjenesten (priser og regler)

Ansvar

Kart og oppmåling

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119