Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Vann, avløp og renovasjon

Ofte stilte spørsmål om vann, avløp og renovasjon

AVFALL

Nye plastruller - hvor får vi disse når vi har gått tom?

Det er 13 sekkar på en rull. Når rullen din er tom, knytter du en plastpose på plastdunken. Renovatørene har da med seg ruller i bilen og legger en ny rull i dunken.  Slik får de som samler mye plast sekkene de har behov for, og de som samler lite plast slipper å ha for mange sekker liggende. 

Du kan også hente ekstre sekker hos ÅRIMBingsa eller på Servicetorget på rådhuset.

Hvor mange sekker med plastemballasje kan jeg lever inn?

Alle kan levere inn så mange de vil hver måned. Det gjelder da for plastemballasje (ikke papir eller annet avfall).

Hvordan samler dere inn plast i borettslag og sameie?

Borettslag og sameier får tilpassede lsninger i forhold til plass og muligheter. Utgangspunktet er ulikt fra sted til sted, så det blir en vurdering i hvert tilfelle.  En representant eller asnvarlig for renovasjon kan ta kontakt med det interkommunale avfallselskapet vi har ÅRIM, for å komme fram til en praktisk løsning.

Ikke alt farlig avfall er gratis

Farlig bygningsavfall må du betale for å levere på Bingsa miljøstasjon. Eksempelvis asbest og trykkimpregnert trevirke. Andre typar farleg avfall er gratis å levere.

Større blådunk

Standardabonnementet er 140 l restavfall + 240 l papiravfall. Kunder som​ har 140 liter papir og vil øke til 240 l papir, kan gjøre dette uten pristillegg. Du bestiller større papirdunk her, husk å skrive tydeleg kontaktinformasjon. ÅRIM bytter dunken innen to uker.

Tilbudet gjelder husholdinger, ikke næring. Det gjelder heller ikke andre dunkstørrelser.

OM FAKTURAEN

Jeg har akkurat kjøpt eiendommen, skal jeg betale for perioden før overtagelse ?

Det er vanligvis eiendomsmegler som foretar avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren, eller Servicetorget.

Jeg har solgt og eier ikke lenger den aktuelle eiendommen

Eierforholdet blir oppdatert hos oss så snart eierskiftet er tinglyst. Det er vanligvis eiendomsmegler som foretar avregning ved salg av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren, eller kommunens økonomiavdeling.

Det er feil navn /adresse på fakturaen

Ta kontakt med Vann og avløp på e-post, eller på telefon 70 16 20 00.

Det er vanskelig å forstå fakturaen

Faktura for første halvår består av en avregning av fjoråret og forskuddsbetaling for 1. halvår inneværende år. Faktura for 2. halvår består kun av forskuddsbetaling for siste halvdel av inneværende år.

Avregningen er forhåndsbetalt forbruk for fjoråret minus faktisk forbruk i fjor (i følge vannmåleravlesningen). Det vil si: har du brukt mer vann i fjor enn du har betalt inn på forskudd må du betale for merforbruket, har du brukt mindre vann vil den overskytende summen trekkes fra forskuddsbetalingen for 1. halvår i år. Avregningen består av 4 varelinjer: forskudd vann, avlest forbruk vann, forskudd avløp, avlest forbruk avløp.

Forskuddsbetalingen er vanligvis basert på fjorårets faktiske forbruk. Det betales for halvparten av forbruket samt halvparten av fastleddene. Forskuddsbetalingen består av fire varelinjer: fastledd vann, forventet forbruk vann, fastledd avløp, forventet forbruk avløp.

Det er regnet feil på fakturaen

Forskudd er for et år, men er delt opp i to terminer. Ser du på perioden vil du se at fakturaen er for et halvt år (1.1.2010-30.6.2010).

Hvis du ganger antallet med prisen får du hele årets beløp. Denne fakturaen gjelder kun 1. halvår, derfor ser du at beløpet tilsvarer halvparten av årets beløp.

Fakturabeløpet er høyt

Vanlig forbruk er 50-60 m3 per person per år. Sjekk at arealet og antallet (bruksenheter) stemmer med de faktiske forhold.

Ofte kan det lønnes seg å gå over til vannmåler – da betaler du for faktisk brukt vann og ikke stipulert vannmengde i forhold til boligens størrelse. Dersom du mener at det som er angitt på fakturaen ikke stemmer må du ta kontakt med Vann og avløp på e-post , eller på telefon 70 16 20 00.

Er det mulig å få avtalegiro

Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk KID-nummeret på siste faktura eller kontakt Økonomitjenesten e-post eller telefon 70 16 20 00.

Er det mulig å få utsettelse på betalingsfristen eller få beløpet fordel over en lengre periode?

Ta kontakt med Regnskap og finans på e-post eller telefon 70 16 20 00.

 

VANNMÅLER

Hvem monterer vannmålere?

Montering av vannmåler bestiller du hos en privat rørlegger.

Ta kontakt med en eller flere rørleggere og få et tilbud på jobben. Rørlegger ordner med alt som skal til for installasjon. Mer informasjon om vannmåler finner du her.

For deg som betaler etter målt forbruk:

Dersom vannmåleren ikke ble avlest er antatt forbruk stipulert med 150 % både for fjoråret og forskuddsbeløpet for i år.

Hvor ofte skal vannmåleren avleses?

Vannmåleren skal leses av 1 gang i året, men det anbefales at du sjekker vannmåleren regelmessig.

Pass på dryppende kraner og rennende toaletter! Les av vannmåleren regelmessig, gjerne en gang i måneden. Vannlekkasjer kan bli dyrt. Se derfor nøye etter at ikke kraner, WC og sikkerhetsventiler lekker. Vannkraner som drypper kan nemlig bli en dyr affære. Uten vannforbruk skal viseren i vannmåleren stå stille.

Vannkraner som drypper:

  • Langsom drypping - cirka 1 dråpe per sekund: omtrent 7 m3 per år
  • Hurtig drypping: omtrent 30 m3 per år
  • Renner tynt oppe/drypper nede: omtrent 100 m3 per år

AVLØP

Hvordan vet Ålesund kommune hvor mye avløp jeg har hatt

I utgangspunktet er det slik at vann inn = avløp ut. Vann til utevanning og lignende trekkes ikke i fra.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119