Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Omsorg og sosiale tjenester

Ofte stilte spørsmål om omsorg, trygd og sosial

Når kan jeg søke bostøtte

Veiledning knyttet til bostøtte kan man få  av NAV og av Servicetorget i kommunen. Søknadsfristen er den 25. hver måned.

Hvem kan søke bostøtte?

Alle som er registrert i folkeregisteret med adresse Ålesund kommune senest den 1. i inneværende måned kan søke bostøtte.

Når utbetales bostøtte?

Bostøtte utbetales den 20. i hver måned.

Hvem kan søke om kommunal bolig?

Man kan søke om kommunal bolig når man har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Ålesund.

Hvor kan jeg få informasjon om startlån?

Informasjon finner du i vår tjenestebeskrivelse.  Du kan også ta kontakt med Servicetorget for informasjon og søknadsskjema. De kan også veilede og hjelpe deg med søknaden.

Hvor kan jeg skaffe meg hjemmehjelp?

Søknadsskjema for omsorgstjenester finner du her, eller ta kontakt med vårt Servicetorg. 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119