Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Natur og miljø

Ofte stilte spørsmål om natur og miljø

Hvor kan jeg henvende meg for å få kuttet trær og busker på naboeiendom?

Sjenerende trær og busker på naboeiendom er privatrettslige forhold, og det er naboloven som gjelder. Denne loven forvaltes ikke av Ålesund kommune. Når det gjelder sjenerende trær og busker på kommunal eiendom kan du kontakte Servicetorget på telefon eller e-post.

Gjelder det trær og busker innover veg eller gangfelt, tar du også kontakt med Servicetorget.

Når er det båndtvang i Ålesund kommune?

Hundeeier skal vise generell aktsomhet uansett hvor en ferdes i Ålesund kommune og at i tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund holdes i bånd eller være forsvarlig innegjerdet eller innestengt i hele kommunen. Videre er det egne områder der det er båndtvang hele eller deler av året, og regler for områder der hunder ikke har adgang i det hele tatt. Det er utarbeidet en egen forskrift om hundehold som beskriver blant annet båndtvangen.

Vannet i elva er grønt - hvem har forurenset?

Ålesund kommune bruker farge for å kartlegge ledningsnettet og for å avdekke eventuelle feilkoblinger, brudd på ledning eller lekkasjer i skjøter. Først gjør vi vanligvis en tv-inspeksjon, der vi sender et kamera gjennom rørene. Har vi mistanke om feil eller mangler bruker vi farge for å kartlegge vannstrømmen. Fargestoffene reagerer med vann. Det ser veldig grønt ut med en gang, men fargen blir tynnet ut nedover i vassdraget. Den grønne fargen i seg selv er helt ufarlig.

Er det lov å brenne bråte i Ålesund kommune?

Nei. Dette er for å forhindre forurensning og helseproblemer.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119