Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om bolig og eiendom

Skrevet .

Hvordan skal jeg gå fram for å søke om å bygge en garasje/terrasse/bod?

Informasjon om hvordan du melder/søker om å bygge for eksempel en garasje finner du på byggesaksidene. Der finner du all informasjon du trenger for å søke om både enklere og mer kompliserte byggetiltak. Alle skjemaer du trenger er tilgjengelige i skjemabanken. Hvis du likevel gjerne vil snakke med noen, gir Servicetorget informasjon og veiledning i enkle byggemeldinger på telefon.

 

Hvor finner jeg reguleringsplaner for mitt nærmiljø?

Reguleringsplaner finner du på eget område på nettsidene våre. Utover dette kan du ringe Servicetorget så hjelper de deg.

 

Hvor kan jeg bestille situasjonskart  til byggesaken min?

Informasjon finner du på nettsiden om situasjonskart og situasjonsplan.

 

Hvor kan jeg få eiendomsopplysninger, g.nr./b.nr., tomtestørrelse?

Informasjon finner du på nettsiden om eiendomsinformasjon.

 

Hvor kan jeg bestille naboliste og informasjon fra matrikkelen?

Retningslinjene for å gi ut informasjon om eier, bostedsadresse og nabolister for eiendommer har blitt endret. For at kommunen skal kunne utlevere nabolister, andre lister over grunneiere og andre dokumenter fra matrikkelen som inneholder navn, bostedsadresse og annen personinformasjon, må mottakere som ønsker slik informasjon legge fram legitimasjon og fylle ut et eget registreringsskjema. For mer informasjon kontakt Servicetorget.

Naboliste og informasjon fra matrikkelen kan hentes gjennom Ambita Infoland.

 

 

Har vi eiendomsskatt i Ålesund kommune?

Ålesund kommune har hatt eiendomsskatt siden 1968, med kun noen få års opphold på 80-tallet. Fra og med 2015 ble det endring i eiendomsskatten.

 

Hvor kan jeg sjekke hardhet i vannet ved installasjon av oppvaskmaskin?

Hardhet ligger på ca. 1,5-2,0 tyske hardhetgrader. Dette varierer litt, men generelt har vi bløtt vann, og man trenger normalt ikke å tilsette noe til vannet (gjelder oppvaskmaskiner ol.).Bostøtte og startlån

Se ofte stilte spørsmål om Omsorg, trygd og sosiale tjenester.

 

Vann og avløp

Se ofte stilte spørsmål om vann, avløp og renovasjon.