Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om barnehager

Skrevet .

Barnehagenes tilbud i bydelene 

Hvor finner jeg tjenesteinformasjon om barnehager i Ålesund?

Se sidene om barnehager i Ålesund

Hvordan søker jeg barnehageplass?

Alle må benytte elektronisk skjema for søknad om barnehageplass. Her finnes også mer informasjon om søknadsprosedyrene. Ta kontakt med Servicetorget om du trenger hjelp.

Er det full barnehagedekning i Ålesund kommune?

Ja, Ålesund kommune har full barnehagedekning etter regjeringens definisjon. Det vil si at alle barn som fyller ett år innen 1. desember og det søkes plass for innen 1. mars, skal få barnehageplass innen utgangen av gjeldende år. Det er ikke garantert at alle får plass i den barnehagen man har øverst på sin prioriteringsliste.

Når kan jeg søke barnehageplass?

En kan søke barnehageplass gjennom hele året. Blir det ledige plasser gjennom barnehageåret, blir disse tildelt barn som står på venteliste. Søknadsfrist til årets hovedopptak er 1. mars.

Hva gjør jeg før jeg søker?

Når er det hovedopptak?

Søknaden?

Elektronisk skjema for søknad om barnehageplass.

Eventuell vedlegg/dokumentasjon sendes til:
Ålesund kommune
Postboks 1521
6025 Ålesund, merkes: Vedlegg barnehagsesøknad

Vedlegg kan også lastes opp og sendes elektronisk ved pålogging i ID-porten

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut skjemane, ta kontakt med Servicetorget på telefon 70 16 20 00 eller e-post

Priser

Priser i private barnehager - se hver enkelt barnehages hjemmeside.

Kommunale priser styres av vedtatte betalingsregulativ fra bystyret. Makspris per måned i 11 måneder er:

Søskenmoderasjon: Alle barnehager har 30 % søskenmoderasjon på barn nummer 2. og 50 % for barn 3 og flere. Se "Barnehagenes tilbud i bydelene".

Saksbehandling ved opptak

Svar på søknad

Avslagsbrev sendes ut elektronisk innen 15. mai.

Klage på avslag

Eventuelle klager sendes til:
Ålesund kommune
Postboks 1521
6025 Ålesund

Klagefrist er 3 uker.

Faglig koordinering og kontakter

Faglig koordinering for barnehage ligger til Team oppvekst i rådmannens stab.

Team oppvekst i rådmannens stab har et overordnet ansvar i forhold til saksbehandling og utfører koordinerende oppgaver overfor barnehagene, bl.a.:

Saksbehandlere

Team oppvekst

Andre spørsmål kontakt Servicetorget.

Se også

Ofte stilte spørsmål om barnehage - besvart av Kunnskapsdepartementet