Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Barnehage

Ofte stilte spørsmål om barnehager

Barnehagenes tilbud i bydelene 

Hvor finner jeg tjenesteinformasjon om barnehager i Ålesund?

Se sidene om barnehager i Ålesund

Hvordan søker jeg barnehageplass?

Alle må benytte elektronisk skjema for søknad om barnehageplass. Her finnes også mer informasjon om søknadsprosedyrene. Ta kontakt med Servicetorget om du trenger hjelp.

Er det full barnehagedekning i Ålesund kommune?

Ja, Ålesund kommune har full barnehagedekning etter regjeringens definisjon. Det vil si at alle barn som fyller ett år innen 1. desember og det søkes plass for innen 1. mars, skal få barnehageplass innen utgangen av gjeldende år. Det er ikke garantert at alle får plass i den barnehagen man har øverst på sin prioriteringsliste.

Når kan jeg søke barnehageplass?

En kan søke barnehageplass gjennom hele året. Blir det ledige plasser gjennom barnehageåret, blir disse tildelt barn som står på venteliste. Søknadsfrist til årets hovedopptak er 1. mars.

Hva gjør jeg før jeg søker?

 • Alle som ønsker overflytting til en annen barnehage og som ikke har en søknad inne, må sende inn en ny søknad.
 • Alle som ønsker overflytting til en annen barnehage, og som har en søknad inne, gå inn på Min Side i foresattportalen og oppdatere søknaden.
 • Alle som ønsker å gjøre endringer av allerede innsendt søknad, må gjøre dette på Min Side i foresattportalen.
 • Alle må søke elektronisk! Dersom du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet vennligst ta kontakt med Servicetorget som vil hjelpe deg med dette.
 • Det må oppgis egen e-postadresse i søknaden. Du vil da motta en elektronisk bekreftelse når søknaden er registrert hos oss.
 • Det kan registreres inntil 4 ønsker pr barn.

Når er det hovedopptak?

 • Søknadsfristen til hovedopptak er 1. mars.
 • Søknad kan legges inn elektronisk gjennom hele året, søknaden er aktiv et år fra den er registrert.
 • For å kunne behandle søknaden riktig, må eventuelle vedlegg /dokumentasjon være innsendt innen 1. mars i søknadsåret.
 • Svar på søknad i forbindelse med hovedopptak sendes ut medio april.
 • Oppstartsdato barnehageåret  er 1. august.

Søknaden?

Elektronisk skjema for søknad om barnehageplass.

Eventuell vedlegg/dokumentasjon sendes til:
Ålesund kommune
Postboks 1521
6025 Ålesund, merkes: Vedlegg barnehagsesøknad

Vedlegg kan også lastes opp og sendes elektronisk ved pålogging i ID-porten

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut skjemane, ta kontakt med Servicetorget på telefon 70 16 20 00 eller e-post

Priser

Priser i private barnehager - se hver enkelt barnehages hjemmeside.

Kommunale priser styres av vedtatte betalingsregulativ fra bystyret. Makspris per måned i 11 måneder er:

 • kr 3 040,- for 100% plass
 • kr 1 924,- for 60 % plass
 • kr 2 532,- for 80 % plass

Søskenmoderasjon: Alle barnehager har 30 % søskenmoderasjon på barn nummer 2. og 50 % for barn 3 og flere. Se "Barnehagenes tilbud i bydelene".

Saksbehandling ved opptak

 • Alle søknader registreres sentralt i kommunen
 • Styrerne samordner søkerne og innstiller til opptak
 • Opptaksinstansen foretar opptaket i samsvar med gjeldende opptakskriterier
 • Styrerne sender ut tildelingsbrev elektronisk for kommunale og private barnehager
 • Styrerne sender ut avslagsbrev
 • Alle opplysninger behandles under taushetsplikt, jfr. forvaltningslovens §13

Svar på søknad

Avslagsbrev sendes ut elektronisk innen 15. mai.

Klage på avslag

Eventuelle klager sendes til:
Ålesund kommune
Postboks 1521
6025 Ålesund

Klagefrist er 3 uker.

Faglig koordinering og kontakter

Faglig koordinering for barnehage ligger til Team oppvekst i rådmannens stab.

Team oppvekst i rådmannens stab har et overordnet ansvar i forhold til saksbehandling og utfører koordinerende oppgaver overfor barnehagene, bl.a.:

 • saker knyttet til lovverk, reformer, rapporter, utvikling
 • søknad om statlige tilskudd
 • søknad via Husbanken
 • faglig rådgivning i forbindelse med premissgivende bestilling og driftsavtaler
 • godkjenning, tilsyn og kontroll av de kommunale og private barnehagene
 • ansvar for samordnet opptak i kommunale og private barnehager
 • fordeling av ressurser til de kommunale og private barnehagene
 • administrering av kontantstøtteordningen
 • administrering av utbetalingsgrunnlaget til barnehager og foresatte
 • kontakt med faglig forum for de kommunale barnehagestyrerne
 • økonomi- og rapporteringssaker under barnehageområdet, herunder skjønnstilskuddet til private barnehager
 • kvalitetsvurderinger
 • klagesaksbehandling
 • ansvar for spesialpedagogiske tiltak i barnehager/ enkeltvedtak
 • beregning av utbetalingsgrunnlag for spesialundervisning
 • koordinering av felles retningslinjer til spesialundervisning/spesialpedagogiske tiltak i kommunen
 • fordeling av ressurser til norsk som andrespråk og innen morsmålundervisning, heri også timegrunnlag for ansettelse av morsmålslærere
 • administrative utfordringer i overgangen mellom barnehage og skole
 • fordeling av ressurser til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage
 • behandler søknader om inntektsgradert betaling i barnehage

Saksbehandlere

Team oppvekst

Andre spørsmål kontakt Servicetorget.

Se også

Ofte stilte spørsmål om barnehage - besvart av Kunnskapsdepartementet

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119