Strategiske planer

Skrevet .

12-årsplan

Kommuneplan

4-årsplan

Planstrategi

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Årlig

Årsmeldinger

Driftsavtaler

Fag-handlingsplaner

Det utarbeides og revideres en rekke fagplaner og handlingsplaner innenfor de forskjellige fag- og tjenesteområdene kommunen forvalter. Disse er normalt gjeldende i en fireårs-periode.

Se fag- og handlingsplaner.